Клуб

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказом від 20.10.2020р 

№ 20/10/10 


Генеральний директор 

ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» 


__________________ Пелехати-Войтила Владислав Тадеуш


ПРОГРАМА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

«КЛУБ НУФАРМЕР 2021»
для кінцевих споживачів 

1. Визначення термінів


1.1.«Рекламна Акція» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід під умовною назвою «КЛУБ НУФАРМЕР 2021» для кінцевих споживачів, що реалізується в рамках та відповідно до умов цієї Програми, передбачає придбання Учасником Акції акційної Продукції та вручення Винагород Учасникам, які виконали умови цієї Програми.

1.2.Учасник Акції (в подальшому – Учасник) – представник сільгоспвиробника (аграрного холдинга, сільгосппідприємства або фермерського господарства) який придбав Акційну Продукцію та на момент видачі Винагороди є його діючим співробітником. 

1.3.Акційна Продукція (в подальшому – Продукція) – засоби захисту рослин виробництва Нуфарм, що вказані в таблиці 1 цієї Програми.

Організатор Акції (в подальшому – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «НУФАРМ УКАРАЇНА», ідентифікаційний код 36797495, що знаходиться за адресою: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, +38 044 495 53 60.

1.5.Особистий кабінет Учасника (в подальшому – Особистий кабінет) розділ спеціального веб-сайту www.nufarmer.com розроблений Організатором для збору інформації виконання Учасником умов даної Програми, обробки персональних даних Учасника, підрахунку призових Балів.

1.6.Призові Бали (в подальшому – Бали) – умовні одиниці, які нараховуються Організатором за виконання Учасником умов цієї Програми. Підрахунок Балів ведеться у Особистому кабінеті Учасника. Сума нарахованих Балів може бути використана Учасником для отримання Винагород, відповідно до умов цієї Програми.

1.7.Промо-код – унікальний набір цифрових символів, який Учасник отримує при реєстрації в Особистому кабінеті від регіонального торговельного представника Організатора за допомогою якого можна отримати додаткові бали згідно пункту 4.2 цієї Програми.

1.8.Винагорода – подарункові карти «GiftMall» www.giftmall.com.ua або препарати виробництва Нуфарм, які Учасник отримує згідно розділу 5 цієї Програми.


2. Учасники Акції. Вимоги до участі в Акції 


2.1.В Акції мають право брати участь ті Учасники, які придбали Акційну Продукцію згідно умов зазначених в розділі 3 цієї Програми.

2.2. Для участі в Акції, Учасник повинен створити/зареєструвати на веб-сайті Акції www.nufarmer.com Особистий кабінет шляхом внесення персональних даних в т.ч. власного РНОКПП (реєстраційного номера облікової картки платника податків) та даних про обсяг придбаної Продукції шляхом заповнення відповідних діалогових вікон.

2.3. Обов'язковою умовою участі в Акції є підписання Учасником заявки у вигляді позначки в пункті «Погоджуюся з умовами Акції» на веб-сайті Акції.

2.4. Організатор не несе відповідальність за несанкціоноване використання Особистого кабінету третіми особами. Всю відповідальність за збереження інформації про пароль (його розголошення), що призвело до отримання третіми особами несанкціонованого доступу до Особистого кабінету та використання Балів такими особами, несе Учасник.


3. Загальні умови Акції


3.1.Участь у Акції є добровільною і може бути припинена Учасником в будь-який момент шляхом видалення Особистого кабінету з веб-сайту Акції.

3.2.Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на Учасників котрі належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці погодженому із Організатором.

3.3.Для участі у Акції, Учасник повинен впродовж періоду, з 1 листопада 2020 року до 30 вересня 2021 року придбати Акційну Продукцію у офіційного дистриб’ютора Організатора Акції.

3.4.Кількість Балів, яка надає право на отримання Винагороди повинна становити не менше, ніж 1000 балів. Номінал Винагороди розраховується від суми без ПДВ на яку була придбана Акційна Продукція та відповідно до її вартості у відсотках, згідно Таблиці 1. Наприклад, придбавши інсектицид Тамер на суму 100 000 грн без ПДВ Учасник можете отримати Винагороду 3000 балів. Приклад розрахунку: Сума грн без ПДВ згідно видаткової накладної 100 000 грн Тамер відноситься до категорії - 3% Відповідно 100 000 грн х 0,03 (3%) = 3 000 балів  


Таблиця 1: 

Акційна Продукція Категорія
1 МОНІТОР ПЛЮС 32700%
2 АСТРАЛ® КОМБІ 21000%
3 ТРУ 2%
4 ТАМЕР 3%
5 Селфі 3900%
6 КЛОЗЕ 480 2700%
7 КАМПОСАН® ЕКСТРА 2%
8 Сієста Екстра 1700%
9 Декстер 1500%
10 ТЕЙЗЕР 1400%
11 Зеагран 350 1200%
12 Макас 2%
13 АСТРАЛ® 700%
14 ДІКОГЕРБ® СУПЕР 500%
Акційна Продукція Категорія
15 Орбіт 500%
16 АГРІТОКС ТУРБО 500%
17 Купроксат 400%
18 Агрітокс 300%
19 ОРБІТ Комбі 2%
20 Нупрід 600 4%
21 Меззо 3%
22 Кідека Про Макс 2%
23 МАКАС Комбі 2%
24 Старес 2%
25 ВІНЕС 2%
26 Чемп Ультра DP 1%
27 Сумі-Альфа 1%


3.5. Для отримання Винагороди Учасник повинен протягом дії Акції заповнити інформацію про назву та суму без ПДВ на яку була придбана Акційна Продукція у відповідних діалогових вікнах Особистого кабінету, завантажити копію листа за підписом керівника сільгоспвиробника (аграрного холдинга, сільгосппідприємства або фермерського господарства) про надання згоди участі в Акції, а також завантажити видаткові накладні для підтвердження суми без ПДВ придбаної Акційної Продукції.  

3.6.Копія видаткової накладної повинна містити суму без ПДВ придбаної Акційної Продукції, дату купівлі, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та ідентифікаційний код офіційного дистриб’ютора) і підпис Учасника Акції. 


4.Порядок нарахування та обміну Балів  


4.1.Нарахування Балів відбувається відразу після внесення інформації згідно пункту 3.5 цієї Програми. Кількість нарахованих Балів відображається у Особистому кабінеті Учасника.

4.2.Активація Балів, тобто можливість їх обміну на Винагороди, відбувається після перевірки Організатором внесеної інформації про придбану Акційну Продукцію.

4.3.Обмін активованих накопичених Балів на Винагороди відбувається з 30 вересня 2021 по 30 березня 2022 року.

4.4.Організатор за власний рахунок організує передачу Винагород Учасникам в термін до 30 березня 2022 року.

4.5.Накопичені Бали не переносяться на наступний рік і можуть бути використані виключно в період обміну згідно пункту 4.3 цієї Програми.

4.6.Приймання-передача Винагороди Учаснику здійснюється на підставі відповідного акту, який підписується належним чином уповноваженими особами. 


5. Винагорода


5.1.Беручи участь в Акції та дотримуючись її умов, Учасник отримує Винагороду у вигляді подарункової карти «Gift Mall» або препаратів виробництва Нуфарм відповідно до кількості набраних активованих Балів, з розрахунку один активований Бал еквівалентний одній гривні.

5.2.Якщо Учасник в якості Винагороди обирає для обміну препарати виробництва Нуфарм, їх вартість у гривнях за одиницю (л, кг, шт) буде розраховуватися на основі прайс-листа «Чесна ціна», що розміщений за посиланням: nufarm.com/ua/чесна-ціна по курсу Райффайзен Банк Аваль на 30 вересня 2021 року. Під обміном мається на увазі передача препаратів виробництва Нуфарм по акту прийому-передачі. 

5.3.У разі відмови від Винагороди у вигляді подарункової карти «Gift Mall» або препаратів виробництва Нуфарм, не підписання акту приймання-передача Винагороди, вартість Винагороди не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.

5.4.Зовнішній вигляд Винагороди може відрізнятися від зображень на рекламноінформаційних матеріалах.

5.5.Організатор не несе відповідальності за подальше використання Учасником Винагороди. 

5.6.Оподаткування Винагороди здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 


6. Термін дії Акції


6.1.Акція розпочинається 1 листопада 2020 року та діє до 30 вересня 2021 року.


7. Інші положення


7.1.Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми та зобов’язується їх виконувати. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та розміщення їх на веб-сайті Акції за адресою www.nufarmer.com. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачене.. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення, якщо інше не передбачене.

7.2.У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми та/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.3.Приймаючи участь у цій Акції, Учасник надає Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне отримання, збір, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Учасника, заносити таку інформацію до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

7.4.Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасника здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасник стверджує, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Учасником на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.

7.5.Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.  

7.6.У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні підтверджуючі документи. 

7.7.Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції. 

7.8.У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок.

7.9.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, воєнний стан, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.10. Ці Умови Програми є власністю Організатора. Використання та поширення повністю або частково без письмової згоди Організатора не допускається.


   УСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ 


 ДОПОВНЕННЯ до
Правил проведення акції «КЛУБ НУФАРМЕР 2021»
для кінцевих споживачів 

 

(наказ від 20.10.2020р. № 20/10/20 


Шановний Учасник


ТОВ "НУФАРМ УКРАЇНА", як Організатор акції під умовною назвою "КЛУБ НУФАРМЕР 2021" інформує про доповнення до Правил проведення акції «КЛУБ НУФАРМЕР 2021» для кінцевих споживачів (наказ від 20.10.2020р. № 20/10/20), далі -

Доповнення такого змісту:

1. Призові Бали за Акційну Продукцію котра буде придбана у офіційного дистриб’ютора Організатора Акції впродовж періоду з 22.02.2021р. до 31.05.2021р. розраховувати згідно Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1: 

Акційна Продукція Категорія
1 ТРУ 9400%
2 ТАМЕР 6900%
3 КАМПОСАН® ЕКСТРА 2200%
4 Макас 900%
5 ОРБІТ Комбі 5%

2. Впродовж періоду з 22.02.2021р. до 31.05.2021р. додати до переліку Акційної Продукції препарати Селфі Ойл та Селфі Екстремо. Призові Бали за дану Акційну Продукцію розраховувати згідно Таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2: 

Акційна Продукція Категорія
1 Селфі Ойл 5%
2 Селфі Екстремо 5%

Вказане Доповнення за цим повідомленням, є невід'ємною частиною Правил проведення акції «КЛУБ НУФАРМЕР 2021» для кінцевих споживачів (наказ від 20.10.2020р. № 20/10/2020) і набуває чинності з 22.02.2021р.

  

   від 02.08.2021р.№ 21-098УСІМ КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ 


 ДОПОВНЕННЯ до
Правил проведення акції «КЛУБ НУФАРМЕР 2021»
для кінцевих споживачів 

 

(наказ від 20.10.2020р. № 20/10/20 Шановний Учасник


ТОВ "НУФАРМ УКРАЇНА", як Організатор акції під умовною назвою "КЛУБ НУФАРМЕР 2021" інформує про доповнення №2 до Правил проведення акції «КЛУБ НУФАРМЕР 2021» для кінцевих споживачів (наказ від 20.10.2020р. № 20/10/20), далі -

Доповнення такого змісту:

1. Впродовж періоду з 16.08.2021р. до 30.09.2021р. додати до переліку Акційної Продукції препарат Нупрід 600. Призові Бали за дану Акційну Продукцію розраховувати згідно Таблиці 1.3.

Таблиця 1.3: 

Акційна Продукція Кількість придбаної Акційної Продукції, л Категорія
1 Нупрід 600 100 і більше 7%
2 Нупрід 600 до 100 4%

Вказане Доповнення за цим повідомленням, є невід'ємною частиною Правил проведення акції «КЛУБ НУФАРМЕР 2021» для кінцевих споживачів (наказ від 20.10.2020р. № 20/10/2020) і набуває чинності з 16.08р.Прошу врахувати зазначену інформацію у власній господарській діяльності.